BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

07/06/2559 16:18

**คุณปฐมา อ้อยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
 

รักษาการสายการตลาดองค์กร นำทีมสายการตลาดองค์กรheartheartheart
 

     ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ
 

ส่งเสริมการลงทุนหุ้น-อนุพันธ์ "#Investnow::ลงทุนวันนี้ โอกาศดี สร้างได้ "
 

ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ หอศุกรีย์ แก้วเจริญ
 

ชั้น 3 ตึก B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย yes


 

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/CGSlive/photos/?tab=album&album_id=1013691842042183
 

 

ย้อนกลับ