BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

04/07/2559 10:37

ขอแสดงความยินดีกับ  คุณรณกฤต สารินวงศ์ (เด็กแนว)
รองกรรมการผู้จัดการสายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. คันทรี่ กรุ๊ป
กับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดนิ
ยม จากงาน Money Channel 12th
ซึ่งจัดขึ้น ณ สยามภาวลัย, รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์, สยามพารากอน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

ย้อนกลับ