BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

26/04/2560 16:25

บล.คันทรี่ กรุ๊ป ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว ซอยตันสน ถนนเพลินจิต

ย้อนกลับ