BG1 BG2

ประกาศ

07/06/2560 16:49

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก โปรโมชั่นเปิดบัญชีอนุพันธ์ใหม่
 “เปิดปุ๊บ รับปั๊บ สำหรับลูกค้าใหม่ TFEX"
ประจำเดือนมีนาคม 2560  ได้แก่

อรรถพล สุขสุXX
ปรียาภรณ์ ศรีวณิชXX
คณิน ปิ่นประXX
ศานต์ สีตสุXX
พัชรินทร์ สุขXX

ย้อนกลับ