BG1 BG2

สาขา

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และ ทาวเวอร์ 3 ชั้น18,20
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2205-7000
โทรสาร : 0-2205-7171
สีลม เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กส์ ชั้น19 ห้องC
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2231-8600
เพชรบุรี ตัดใหม่ เลขที่ 2884 อาคารมนูญผล 1 ชั้น 6
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2716-5700
หรือ 0-2314-0370
ศูนย์วิจัย เลขที่ 499/5 ชั้น 2 ยูนิต2L ซอยศูนย์วิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร : 0-2073-0400 ถึง 5
โทรสาร : 0-2319-0219
บางนา เลขที่ 58 อาคาร BIZZO ชั้น 2 ห้อง B201,B202
ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2001-3313
โทรสาร : 0-2001-3313

 
 
จันทบุรี เลขที่ 93/1 หมู่7 ต.จันทนิมิตร อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร: 039-608-940 ถึง45
 
 
 
นครราชสีมา เลขที่ 1184 ศูนย์การค้า ฮิพ พาร์ค ชั้น 2 โซนซี ห้อง27-30
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร: 044-269-802 ถึง 11
หรือ 044-014-090 ถึง 96
หรือ 
044-014-920
 
 
 
นครศรีธรรมราช เลขที่ 202,204
ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร: 075-432-175
แฟกซ์ : 075-432-332