BG1 BG2

ข่าวสาร

28/07/2559 10:42

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จัดกิจกรรมแจกรางวัล “บัตร VVIP มูลค่า 9,500 บาท” สำหรับลูกค้า
เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน Thailand Investment Fest 2016 จัด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กำหนดการดังนี้
 

  • วันที่ 6 ส.ค. 59 (เวลา 9.00 – 18.30) สัมมนา... ลงทุนให้อยู่หมัด ปั้นพอร์ตให้เป็น “พันล้าน” 3 รางวัล ๆ ละ 1 ที่นั่ง
  • วันที่ 7 ส.ค. 59 (เวลา 9.00 – 18.00) สัมมนา... ลงทุนอย่างโปรฯ พอร์ตโตอย่างเซียน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง
กติกา
1. ต้องเป็นลูกค้า บล. คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) ที่มีการซื้อขายภายในเดือน ก.ค. 59
2. ต้องเป็นท่านที่สะดวกไปร่วมงานฯ ในวันที่ระบุ หากสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถไปร่วมได้จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป ทุกกรณี
3. ท่านที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1-2  โทรสำรองที่นั่งได้ในวันที่ 29 ก.ค. 59 เวลา 11.00 – 11.30 น.เท่านั้น
    ทางหมายเลข 0-2205-7111  โดยให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล และปิดกิจกรรมทันทีเมื่อมีผู้ได้รับรางวัลตามกติกาครบแล้ว

4. แจ้งเลขที่บัญชีที่มีกับบริษัทฯ และข้อมูลส่วนตัวเพื่อสำรองที่นั่ง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 

ย้อนกลับ