รายละเอียดข่าวสาร

บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง "WGE"

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) "WGE"

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสรีจินตนเสรี อาคาร B ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ลำดับ2จากขวา)
ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

และคุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (ลำดับ3จากซ้าย)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Lead Underwriter)
ของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “WGE” โดยเคาะราคาจองซื้อหุ้นละ 2.30 บาท
เปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 63 และคาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์(SET) ในวันที่ 3 พ.ย.นี้