รายละเอียดข่าวสาร

ผู้บริหาร บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมพิธี 1st Trading Day "WGE" - บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ (ซ้ายสุด)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


และ คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ (ขวาสุด)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด


ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lead Underwriter)

ร่วมพิธีเปิดซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “WGE”

โดยเปิดบวกที่ราคา 2.40 บาท