BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

26/05/2563 14:28

"คันทรี่ กรุ๊ป ปันน้ำใจช่วยภัยโควิท-19"
 
กลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทผาแดง อินดัสทรี
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ปันน้ำใจช่วยภัยโควิท-19"
จำนวนกว่า 10,000 ชุด ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 ทั่วประเทศ


โดยในวันที่ 26 พ.ค. 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพ

จำนวน 4 พื้นที่ ในจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

1. ชุมชนตำบลหัวหว้า
2. ชุมชนวัดหนองระเนตร
3. ชุมชนตำบลโคกปีบ
4. ศูนย์สงเคราะห์คนชรา รพ. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์

นำทีมโดย 

คุณทอมมี่ เตชะอุบล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) 


 


ภาพบรรยากาศ

 

ย้อนกลับ