BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

21/04/2561 09:00

บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัดอบรมให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปในหัวข้อ “Block Trade Option”
วิทยากรโดย คุณเฉลิมพล เนียมศรี (IDEA TRADE) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 20 บล.คันทรี่ กรุ๊ป
ย้อนกลับ