BG1 BG2

โปรโมชั่น

17/01/2561 10:38

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น กับบล.คันทรี่ กรุ๊ป รับทันทีกระเป๋าถือ CGS 
เมื่อทำธุรกรรม ออมหุ้นครั้งแรก ผ่านระบบ DCA ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
รับทันที Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท
โดยจะประกาศรายชื่อผู้รับโปรโมชั่นบนหน้า www.cgsec.co.th
หัวข้อประกาศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561สอบถามเพิ่มเติม 
ฝ่ายพัฒนาการตลาด สายการตลาดองค์กร
02-2057000 ต่อ 1021

ย้อนกลับ