หุ้นใหม่/IPO

คำที่ต้องค้นหา

 • WFH : บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์

  จำนวนหุ้นที่ IPO 140 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 9-13, 15-17 ธ.ค. 64
  ราคา IPO 7.20 บาท
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บล. เคทีบีเอสที
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • BRI : บมจ. บริทาเนีย

  จำนวนหุ้นที่ IPO 252.65 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 7-15 ธ.ค. 64
  ราคา IPO 10.50 บาท
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 21 ธ.ค. 64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน มล. กสิกรไทย จำกัด และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • HL : บมจ. เฮลท์ลีด

  จำนวนหุ้นที่ IPO 72 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 25-26, 29 พ.ย. 64
  ราคา IPO 9.80 บาท
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 3 ธ.ค. 64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด มหาชน
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • TRV : บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์

  จำนวนหุ้นที่ IPO 54.565 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 24-26 ธ.ค. 64
  ราคา IPO 2.30 บาท
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 2 ธ.ค. 64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • BIS : บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์

  จำนวนหุ้นที่ IPO 94 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 13-15 ธ.ค. 64
  ราคา IPO 10-10.50 บาท
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing